เฮ้อนั่นสินะ เลือกอย่างไหนก็ไม่ไหวทั้งคู่เพราะมันก็อยู่คู่กันมาเสมอๆ
เมื่อคุณเจ็บปวดคุณก็จะได้ลิ้มรสความทรมานด้วยเช่นเดียวกัน
มีคนเคยบอกว่าไม่ว่าเรื่องกะไรก็แล้วแต่ถ้ามันทำให้เจ็บปวดทรมาน
ถ้าแก้ไม่ได้ก็ให้เรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้ 
บางครั้งสิ่งเล็กน้อยก็เป็นปัญหาที่ทิ่มแทงใจเสมอ
มันทรมานที่จะอยู่กับความเจ็บปวด
เพราะคนที่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมีแต่จะตายด้านลงทุกวันเท่านั้น
คนที่ตายด้านอย่างสมบูรณ์เท่านั้นที่ไม่รู้สึกอะไร

Comment

Comment:

Tweet