เรื่องขมๆของแคชเชียร์ฝึกหัดกับลูกค้าทั้งหลาย
ที่ไม่ใช่ลูกคุณหนู ไม่ใช่พนักงานดีเด่น และเป็นทัศนะคติส่วนตัวเท่านั้น
 
คำเตือน!!!!
 
หากท่านไม่มั่นใจว่า

ท่านเคยเปนลูกค้าที่มีพฤติกรรมดังจะเล่าต่อไปนี้
 
กรุณาอย่าอ่าน!!!
 
 

Comment

Comment:

Tweet