ฉันก็ทำได้แค่นั้น

posted on 29 Sep 2012 22:19 by impudent27
ฉันเดินตามเธออย่างช้าๆและอยู่อย่างเงียบ
 
จะมองอยู่ในที่ไกลๆที่เธอมองไม่เห็น
 
ฉันจะไม่หยุดเดินและฉันก็จะไม่หยุดรอ
 
ฉันจะรอเธออยู่เสมอ
 
ถ้าเพียงเธอจะหันมองก็ไม่ต้องหยุดรอฉัน
 
ฉันจะก้าวให้ทันเธอเอง
 
 
"หยุดความพยายามที่แสนเหนื่อย ที่สุดแล้วก็คือฉันที่รอ"

Comment

Comment:

Tweet